Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 4 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 4 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một chiếc xe đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ, xe đang ở điểm 0. Hỏi trước...

Chia sẻ
2. Nhân hai số nguyên cùng dấu – Hoạt động 4 trang 135 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một chiếc xe đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ, xe đang ở điểm 0. Hỏi trước đây 3 giờ xe đã ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

Đề bài

Một chiếc xe đi về phía âm với vận tốc 50km/giờ, xe đang ở điểm 0. Hỏi trước đây 3 giờ xe đã ở điểm nào ? Em hãy thực hiện các phép toán theo gợi ý để biết vị trí của xe.

 

\( – \left( { – 50} \right) – \left( { – 50} \right) – \left( { – 50} \right) = ?\)

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Trước đây 3 giờ xe ở địa điểm cách điểm O về phía dương là: \(50.3 = 150\) (km)

\(-(-50) – (-50) – (-50) = -150\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...