Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 77 Tài liệu dạy học Toán lớp 6...

Hoạt động 5 trang 77 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, An hỏi Bình số học sinh khối 6 của trường mình là bao nhiêu học sinh. Bình cho biết...

Chia sẻ
2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố – Hoạt động 5 trang 77 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập An hỏi Bình số học sinh khối 6 của trường mình là bao nhiêu học sinh. Bình cho biết số học sinh khối 6 của trường mình là tích của bình phương số nguyên tố nhỏ nhất với ba số nguyên tố tiếp theo. Em hãy tìm số học sinh khối 6 của trường.

An hỏi Bình số học sinh khối 6 của trường mình là bao nhiêu học sinh. Bình cho biết số học sinh khối 6 của trường mình là tích của bình phương số nguyên tố nhỏ nhất với ba số nguyên tố tiếp theo. Em hãy tìm số học sinh khối 6 của trường.

Quảng cáo

Số học sinh khối 6 của trường có là: 22.3.5.7 = 420 (học sinh)Chia sẻ