Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24)....

Chia sẻ
2. Ước chung lớn nhất – Hoạt động 5 trang 88 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Đề bài

Hãy nhắc lại nhận xét về mối quan hệ giữa ƯC(18,24) với ƯCLN(18,24).

Lời giải chi tiết

Số lớn nhất trong tập hợp các ƯC(18; 24) là ƯCLN(18; 24)