Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát hình 7, trả lời các câu hỏi sau...

Chia sẻ
1. Điểm – Đường thẳng – Hoạt động 7 trang 154 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát hình 7, trả lời các câu hỏi sau :

Đề bài

Quan sát hình 7, trả lời các câu hỏi sau :

 

a) Trong các điểm C, E, điểm nào thuộc đường thẳng a ? Điểm nào không thuộc đường thẳng a ?

b) Điền kí hiệu \( \in , \notin \) thích hợp vào ô trống : C…a; E…a.

c) Vẽ thêm hai điểm thuộc đường thẳng a, và hai điểm không thuộc đường thẳng a.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Điểm C thuộc đường thẳng a

Điểm E không thuộc đường thẳng a

\(\eqalign{  & b)\;C \in a;E \notin a  \cr  & c)\;A \in a,B \in a,M \notin a,N \notin a \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...