Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 20 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 20 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 20 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Đề bài

Một máy bay đang bay ở độ cao 5000m trên mực nước biển, tình cờ ngay bên dưới máy bay có một chiếc tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 1200m dưới mực nước biển. Tính khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa máy bay và tàu ngầm là:

\(5000 + 1200 = 6200\) (m)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...