Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6...

Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48)....

Chia sẻ
3. Bội chung nhỏ nhất – Thử tài bạn trang 89 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

Đề bài

Tìm BCNN(8,12) ; BCNN(5, 7, 8) ; BCNN(12, 16, 48).

Lời giải chi tiết

8 = 23; 12 = 22.3

BCNN(8; 12) = 23.3 = 8.3 = 24

Quảng cáo

5; 7; 8 = 23

BCNN(5; 7; 8) = 23.5.7 = 280

12 = 22.3; 16 = 24; 48 = 24.3

BCNN(12; 16; 48) = 24.3 = 48

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...