Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy và học Toán 6...

Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy và học Toán 6 tập 1, Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới...

Chia sẻ
1. Làm quen với số nguyên âm – Thử tài bạn trang 98 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới

Hãy đọc các số nguyên âm chỉ nhiệt độ dưới \({0^o}C\) sau đây : \( – {4^o}C, – {10^o}C, – {23^o}C.\)

Quảng cáo

-4­C (Trừ bốn độ C), -10oC (Trừ mười độ C), -23oC (Trừ hai mươi ba độ C)Chia sẻ