Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 3 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 3 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Thực hiện các phép toán và ghi kết quả vào các ô trống, hoặc cho biết ô nào không...

Chia sẻ
1. Làm quen với số nguyên âm – Hoạt động 3 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Thực hiện các phép toán và ghi kết quả vào các ô trống, hoặc cho biết ô nào không thực hiện được với số tự nhiên ?

Thực hiện các phép toán và ghi kết quả vào các ô trống, hoặc cho biết ô nào không thực hiện được với số tự nhiên ?

a

b

a + b

a – b

4

3

 

 

6

4

 

 

3

4

 

 

2

5

 

 

 

Quảng cáo

a

b

a + b

a – b

4

3

7

1

6

4

10

2

3

4

7

Không thực hiện được

2

5

7

Không thực hiện đượcChia sẻ