Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6...

Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Quan sát nhiệt kế trong hình 1, em hãy đọc các nhiệt độ ở trên mực số 0, em thấy...

Chia sẻ
1. Làm quen với số nguyên âm – Hoạt động 1 trang 97 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Quan sát nhiệt kế trong hình 1, em hãy đọc các nhiệt độ ở trên mực số 0, em thấy phía trước các số chỉ nhiệt độ ở dưới số 0 có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích.

Quan sát nhiệt kế trong hình 1, em hãy đọc các nhiệt độ ở trên mực số 0, em thấy phía trước các số chỉ nhiệt độ ở dưới số 0 có ghi dấu gì ? Em hãy giải thích.

 

Quảng cáo

Các nhiệt độ ở trên mức số 0 là mười độ C, hai mươi độ C, ba mươi độ C, bốn mươi độ C, năm mươi độ C. Em thấy phía trước các số chỉ nhiệt độ ở dưới số 0 có ghi dấu trừ (-), các số đó để biểu diễn các nhiệt độ dưới không độ.Chia sẻ