Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 6 Hoạt động 3 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật...

Hoạt động 3 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6: Nhắc nhở: Do đầu trên của chau không áp sát vào thước (Hình 2.3) nên để đọc kết ...

Hoạt động 3 trang 14 Sách Tài liệu dạy – học Vật lí 6. Bài: Chủ đề 2: Luyện tập đo độ dài

Vận dụng cách đo độ dài bằng thước để đo độ dài của một cái chai.

Hãy mô tả từng bước áp dụng cách đo độ dài bằng thước vào việc đo độ dài của một cái chau và nêu kết quả đo được.

Nhắc nhở: Do đầu trên của chau không áp sát vào thước (Hình 2.3) nên để đọc kết quả số đo trên thước, ta phải:

Quảng cáo

– Đặt mắt nhìn theo phương vuông góc với cạnh thước tại đầu trên của chai.

– hoặc sử dung thước eeke áp sát vào cạnh thước và đầu trên của chai.

Học sinh thực hành đo độ dài với các vật dụng thực tế.

Chú ý thực hiện nhiều lần sau đó lấy kết quả trung bình để được giá trị chính xác.