Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 54 trang 17 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Hãy...

Câu 54 trang 17 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống....

Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống.. Câu 54 trang 17 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Hình vuông dưới dây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 2; tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống:

Quảng cáo
Đang tải...

Giải