Trang chủ Lớp 7 SBT Toán lớp 7 Câu 58 trang 18 SBT Toán 7 tập 1: Hãy điền các...

Câu 58 trang 18 SBT Toán 7 tập 1: Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống....

Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống.. Câu 58 trang 18 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 – Bài 6: Luỹ thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Hình vuông dưới đây có tính chất: mỗi ô ghi một lũy thừa của 10; tích các số trong mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.  Hãy điền các số còn thiếu vào các ô trống:

Quảng cáo
Đang tải...

Giải