Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Toán 7 Hoạt động 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 7...

Hoạt động 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Theo số liệu thống kê trong năm 2011 sân bay Tân Sơn Nhất đã đón 18617000 lượt hành...

4.Làm tròn số – Hoạt động 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1. Giải bài tập Theo số liệu thống kê trong năm 2011 sân bay Tân Sơn Nhất đã đón 18617000 lượt hành khách. Sau đây là tiêu đề của một bài báo: Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón gần 19 triệu lượt khách trong năm 2011.

Theo số liệu thống kê trong năm 2011 sân bay Tân Sơn Nhất đã đón 18617000 lượt hành khách. Sau đây là tiêu đề của một bài báo: Sân bay Tân Sơn Nhất đã đón gần 19 triệu lượt khách trong năm 2011.

Theo em vì sau tiêu đề bào báo không dùng số liệu thống kê là 18617000 mà dùng gần 19 triệu ?

 

Advertisements

Tiêu đề bài toán không dùng số liệu thống kê là 18617000 mà dùng gần đúng 19 triệu để người đọc dễ nhớ.