Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Hoạt động 6 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Trên hình H3.9, hãy chỉ ra: đứng tại phần tối của Trái Đất ta quan sát được nguyệt thực một phần khi Mặt trăng ở vị. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Quảng cáo

Trên hình H3.9, hãy chỉ ra: đứng tại phần tối của Trái Đất ta quan sát được nguyệt thực một phần khi Mặt trăng ở vị trí nào, ta quan sát được nguyệt thực toàn phần khi Mặt Trăng ở vị trí nào ?

 

Nguyệt thực xảy ra khi Trái Đất nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Mặt Trăng (H3.9). Khi Mặt Trăng đi vào bóng nửa tối của Trái Đất, Mặt Trăng chỉ hơi tối đi so với bình thường. Khi một phần Mặt Trăng ở trong vùng bóng nửa tối của Trái Đất, ta thấy được nguyệt thực một phần, còn khi toàn bộ Mặt Trăng ở trong vùng bóng tối của Trái Đất, ta sẽ quan sát được nguyệt thực một phần.