Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 29 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 29 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 : Hãy quan sát và nhận xét....

Hoạt động 2 trang 29 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7 . Bài: Chủ đề 4: Định luật phản xạ ánh sáng

Hãy quan sát và nhận xét.

Quảng cáo

Khi quan sát một số bề mặt phẳng như mặt đường, vách tường, mặt nước dưới ánh đèn hay ánh sáng mặt trời, các em thấy một số nơi sáng chói trên các bề mặt này (hình H4.8, H4.9, H4.10). Các em có biết vì sao ?

 

Các vệt sáng chói ta nhìn thấy là nơi phản xạ của đèn, của mặt trời tới các bề mặt phẳng và phản chiếu đến mắt ta.