Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 155 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 155 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Đơn vị đi của vôn kế là gì ?...

Hoạt động 2 trang 155 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. GHĐ và ĐCNN của vôn kế này là bao nhiêu ?. Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Hãy tìm hiểu, quan sát và trả lời.

Hình h23.4 mô tả một vôn kế dùng kim chỉ thị, thường được sử dụng trong trường học.

Đơn vị đi của vôn kế là gì ?

Hãy chỉ ra trên hình, vị trí của:

– Chốt điều chỉnh kim của vôn kế.

Quảng cáo

– Các chốt để nối dây dẫn của mạch điện với vôn kế.

Em thấy ở cạnh các chốt nối dây dẫn cảu vôn kế có ghi dấu gì ?

GHĐ và ĐCNN của vôn kế này là bao nhiêu ?

 

Đơn vị đo của vôn kế này là V.

Ở cạnh các chốt đen ghi (-) và chốt đỏ ghi (+).

GHĐ: 5V và ĐCNN: 0,1V.