Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 2 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 2 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thực hiện thí nghiệm và nhận xét....

Hoạt động 2 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Trong thí nghiệm trên, thay đèn bóng nhỏ bằng đèn có kích thước lớn (hình H3.4). Khi này, trên màn ta thấy ba vùng sáng, tối. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Quảng cáo

Trong thí nghiệm trên, thay đèn bóng nhỏ bằng đèn có kích thước lớn (hình H3.4). Khi này, trên màn ta thấy ba vùng sáng, tối khác nhau.

Hãy chỉ ra ba vùng sáng, tối khác nhau trên màn. Giải thích vì sao lại có ba vùng sáng tối khác nhau này.

 

Trên màn có 3 vùng sáng tối khác nhau: Vùng sáng nhận được ánh sáng từ toàn bộ đèn truyền tới, vùng bóng tối không có ánh sáng từ đèn truyền tới và vùng nửa tối chỉ nhận ánh sáng từ một phần của đèn truyền tới.