Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 4 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 4 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7:  ...

Hoạt động 4 trang 22 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Quảng cáo

Trên hình H3.5, hãy chỉ ra trên Trái Đất tại vị trí nào ta quan sát được nhật thực toàn phần, vị trí nào quan sát được nhật thực một phần ?

 

Khi Mặt Trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất, trên Trái Đất xuất hiện những vùng bóng tối, bóng nửa tối do Mặt Trăng tạo ra. Đứng tại nơi bóng tối, ta thấy Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất gần như hoàn toàn và ta nói rằng có nhật thực toàn phần. Đứng tại nơi bóng nửa tối, ta thấy Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần và ta nói rằng có nhật thực một phần.