Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 6 trang 157 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 6 trang 157 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Ta rút ra được những nhận xét nào từ các kết quả thí nghiệm trong HĐ5 ?...

Hoạt động 6 trang 157 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Lời giải chi tiết Bài: Chủ đề 23: Hiệu điện thế

Quảng cáo

Ta rút ra được những nhận xét nào từ các kết quả thí nghiệm trong HĐ5 ?

Trong mạch điện kín, nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, hiệu điện thế này tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn.

Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn và đèn càng sáng.