Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 7 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 7 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Vào những ngày trời nắng, những nơi ở ngoài trời mà ánh nắng mặt trời bị nhà...

Hoạt động 7 trang 23 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Ta vẫn nhìn thấy những vật trong vùng bóng râm này vì có những vật (sân, đường,…) hắt ánh sáng Mặt Trời đến những vật trong. Bài: Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng

Quảng cáo

Vào những ngày trời nắng, những nơi ở ngoài trời mà ánh nắng mặt trời bị nhà cửa, cây cối…che khuất tạo thành những vùng tối, ta thường gọi là bóng râm. Tuy nhiên ta vẫn nhìn thấy những vật ở trong vùng bóng râm này (hình H3.13). Các vật này nhận được ảnh từ đâu tới ?

 

Ta vẫn nhìn thấy những vật trong vùng bóng râm này vì có những vật (sân, đường,…) hắt ánh sáng Mặt Trời đến những vật trong vùng bóng râm.