Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 ...

Chia sẻ
1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn – Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 m. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

Đề bài

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 m. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

a) Chiều dài của hình chữ nhật

b) Chu vi của hình chữ nhật

c) Diện tích của hình chữ nhật

Lời giải chi tiết

a) Chiều dài của hình chữ nhật: \(x + 30(m)\)

b) Chu vi của hình chữ nhật: \((x + x + 30).2 = 2(2x + 30)(m)\)

c) Diện tích của hình chữ nhật: \(x(x + 30)({m^2})\)