Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy & học Toán 8...

Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy & học Toán 8 tập 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 ...

Chia sẻ
1. Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn – Hoạt động 2 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2. Giải bài tập Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 m. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 30 m. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị:

a) Chiều dài của hình chữ nhật

b) Chu vi của hình chữ nhật

c) Diện tích của hình chữ nhật

Quảng cáo

a) Chiều dài của hình chữ nhật: \(x + 30(m)\)

b) Chu vi của hình chữ nhật: \((x + x + 30).2 = 2(2x + 30)(m)\)

c) Diện tích của hình chữ nhật: \(x(x + 30)({m^2})\)Chia sẻ