Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy học Toán 8 Hoạt động 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 8...

Hoạt động 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1, Hình 13b là hình ảnh của một thước vẽ truyền dùng để phóng to hay thu nhỏ một...

2. Hình bình hành – Hoạt động 7 trang 113 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Hình 13b là hình ảnh của một thước vẽ truyền dùng để phóng to hay thu nhỏ một hình vẽ có sẵn.

Advertisements (Quảng cáo)

Hình 13b là hình ảnh của một thước vẽ truyền dùng để phóng to hay thu nhỏ một hình vẽ có sẵn.

Hãy dùng thước đô góc để đo số đo các cặp góc A và D, A và B của tứ giác ABCD rồi rút ra nhận xét về mối quan hệ giữa các cặp cạnh AB, CD và AD, BC.

\(\widehat A = {100^0};\,\,\widehat D = {80^0};\,\, = {80^0}\)

Ta có \(\widehat A + \widehat D = {100^0} + {80^0} = {180^0};\,\,\widehat A\) và \(\widehat D\) là hai góc trong cùng phía

Do đó AB // CD (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)

Mặt khác \(\widehat A + \widehat B = {100^0} + {80^0} = {180^0}\) ; \(\widehat A\) và \(\widehat B\) là hai góc trong cùng phía

Do đó AD // BC (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)