Trang chủ Lớp 9 Hóa lớp 9 Bài 4 trang 167 Hóa 9, Có các bình đựng khí riêng...

Bài 4 trang 167 Hóa 9, Có các bình đựng khí riêng biệt...

Bài 56. Ôn tập cuối năm – Bài 4 trang 167 Hóa 9. Có các bình đựng khí riêng biệt…

Có các bình đựng khí riêng biệt: \(CO_2, Cl_2, CO, H_2\).

Hãy nhận biết mỗi khí trên bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học nếu có.

Quảng cáo

Có thể nhận biết các khí như sau:

– Dùng quỳ tím ẩm nhận ra được: khí clo làm mất màu quỳ tím ẩm, còn khí \(CO_2\) làm đỏ màu quỳ tím ẩm (do tạo thành axit \(H_2CO_3\)).

– Hai khí còn lại đem đốt chát, làm lạnh sản phẩm, nếu thấy có nước ngưng tụ thì khí đó là \(H_2\), khí còn lại là CO. Hoặc cho sản phẩm qua nước vôi trong dư, khí nào làm đục nước vôi trong suy ra chất ban đầu là khí CO. Khí không có phản ứng là hơi nước, suy ra khí ban đầu là \(H_2\).

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 9