Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 Toán 9 Tập 1 : Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 2 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1 . Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Quảng cáo

Với giá trị nào của \(x\) thì \( \sqrt {5-2x}\) xác định?

Biểu thức \(\sqrt A\) có nghĩa khi \(A\ge 0\)

Biểu thức \( \sqrt {5-2x}\) xác định khi \(5-2x \ge 0 \Leftrightarrow 5\ge 2x \Leftrightarrow x \le \dfrac {5}{2}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9