Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một...

Câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng...

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 58 Toán 9 Tập 2. Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

 

Bước 1: Lập phương trình

– Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết.

– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng .

Bước 2: Giải phương trình nói trên.

Bước 3: Trả lời: Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện và kết luận.

Advertisements (Quảng cáo)

Gọi chiều dài của mảnh vườn là x (m) (x > 4)

Chiều rộng của mảnh vườn là x – 4 (m)

Diện tích của mảnh vườn là 320m2 nên ta có phương trình:

\(\eqalign{& x\left( {x – 4} \right) = 320  \cr &  \Leftrightarrow {x^2} – 4x – 320 = 0  \cr & \Delta ‘ = {2^2} + 320 = 324;\,\,\sqrt {\Delta ‘}  = 18  \cr & {x_1} = 2 + 18 = 20;\,\,{x_2} = 2 – 18 =  – 16 \cr} \)

\(x_2 = -16\)  không thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 20m

Chiều rộng của mảnh vườn là 16 m

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: