Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ...

Câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán lớp 9 Tập 2: Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó....

Trả lời câu hỏi Bài 7 trang 87 Toán 9 Tập 2. b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn đó còn đỉnh thức tư thì không.. Bài 7. Tứ giác nội tiếp

a) Vẽ một đường tròn tâm O rồi vẽ một tứ giác có tất cả các đỉnh nằm trên đường tròn đó.

Quảng cáo

b) Vẽ một đường tròn tâm I rồi vẽ một tứ giác có ba đỉnh nằm trên đường tròn đó còn đỉnh thức tư thì không.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9