Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 9 Tập...

Câu hỏi 2 Bài 3 trang 80 SGK Toán lớp 9 Tập 1: Bài 3. Bảng lượng giác...

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 80 SGK Toán 9 Tập 1. Bài 3. Bảng lượng giác

Quảng cáo

Sử dụng bảng, tìm \(tg\, 82^013’\).

Sử dụng bảng lượng giác

\(tg\,82^013′ \approx 7,316\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9