Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán lớp 9 Tập 2...

Câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán lớp 9 Tập 2 : Trong mỗi trường hợp ở câu a) hãy cho biết số đo cung bị chắn....

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 77 Toán 9 Tập 2 . b) Nếu \(\widehat {BAx} = 30^\circ \) thì cung bị chắn là cung \(AB\) nhỏ có số đo \(60^\circ \). Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

a) Hãy vẽ góc \(BAx\)  tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp sau: \(\widehat {BAx} = 30^\circ ;\,\widehat {BAx} = 90^\circ ;\,\widehat {BAx} = 120^\circ \)

b) Trong mỗi trường hợp ở câu a) hãy cho biết số đo cung bị chắn.

Quảng cáo

a) 

b) Nếu \(\widehat {BAx} = 30^\circ \) thì cung bị chắn là cung \(AB\) nhỏ có số đo \(60^\circ \)

Nếu \(\widehat {BAx} = 90^\circ \) thì cung bị chắn là cung nửa đường tròn \(AB\) nhỏ có số đo \(180^\circ \)

Nếu \(\widehat {BAx} = 120^\circ \) thì cung bị chắn là cung \(AB\) lớn  có số đo \(240^\circ \).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9