Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy...

Câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy chứng minh khẳng định trên....

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác OAO’ ta có:. Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy chứng minh khẳng định trên.

 

Advertisements

Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác OAO’ ta có:

OA – O’A < OO’ < OA + O’A

\( \Leftrightarrow R – r < ‘ < R + r\)

Mục lục môn Toán 9