Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy...

Câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1: Hãy chứng minh khẳng định trên....

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác OAO’ ta có:. Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Hãy chứng minh khẳng định trên.

 

Áp dụng bất đẳng thức tam giác vào tam giác OAO’ ta có:

OA – O’A < OO’ < OA + O’A

\( \Leftrightarrow R – r < ‘ < R + r\)

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: