Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 Toán lớp 9 Tập 1:...

Câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 Toán lớp 9 Tập 1:  ...

Trả lời câu hỏi 4 Bài 2 trang 74 SGK Toán 9 Tập 1. Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.. Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Cho hình 19. Hãy cho biết tổng số đo của góc \(\alpha \) và góc \(\beta \). Lập các tỉ số lượng giác của góc \(\alpha \) và góc \(\beta .\) Trong các tỉ số này, hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau. 

 

Sử dụng tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng \(90^\circ .\)

Quảng cáo

Sử dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) nên \(\widehat B + \widehat C = 90^\circ \) hay \(\alpha  + \beta  = 90^\circ \)

+ Các tỉ số lượng giác của góc \(\alpha \) là \(\sin \alpha  = \dfrac{{AC}}{{BC}};\cos \alpha  = \dfrac{{AB}}{{BC}}\) \(\tan \alpha  = \dfrac{{AC}}{{AB}};\cot \alpha  = \dfrac{{AB}}{{AC}}\)

+ Các tỉ số lượng giác của góc \(\beta \) là \(\cos \beta  = \dfrac{{AC}}{{BC}};\sin \beta  = \dfrac{{AB}}{{BC}}\) \(\cot \beta  = \dfrac{{AC}}{{AB}};\tan \beta  = \dfrac{{AB}}{{AC}}\)

Suy ra các cặp tỉ số bằng nhau là \(\sin \alpha  = \cos \beta ;\cos \alpha  = \sin \beta ;\tan \alpha  = \cot \beta ;\cot \alpha  = \tan \beta \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9