Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 Câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1 : Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên ...

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1 . Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một. Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình.

 

Quảng cáo

Các đoạn thẳng bằng nhau là: AB = AC ; OB = OC

Các góc bằng nhau là:

\(\widehat {BAO} = \widehat {CAO};\,\,\widehat {BOA} = \widehat {COA}\)

\(\widehat {ABO} = \widehat {ACO} = {90^o}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 9