Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 : Hãy...

Câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 : Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau...

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 . Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Hãy vẽ một đường tròn rồi vẽ hai cung bằng nhau

 

Số đo cung AmB = sđ cung CnD

 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: