Trang chủ Lớp 9 Toán lớp 9 (sách cũ) Câu hỏi Bài 8 trang 122 Toán lớp 9 Tập 1 :...

Câu hỏi Bài 8 trang 122 Toán lớp 9 Tập 1 : Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến...

Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1 . Lời giải chi tiết Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

Trả lời: Các tiếp tuyến chung của hai đường tròn là

Hình 97 a) m ; d1; d2

Hình 97 b) d1; d2

Hình 97 c) d

Hình 97 d) Không có tiếp tuyến chung của hai đường tròn

 

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Toán lớp 9 (sách cũ) - Lớp 9. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: