Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 3 – Tam giác đồng dạng

Ôn tập Chương 3 – Tam giác đồng dạng

Bài 60 trang 92 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác vuông ABC, và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC).
Cho tam giác vuông ABC,  và đường phân giác BD (D thuộc cạnh AC).
Bài 61 trang 92 Toán 8 tập 2, Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA...
Tứ giác ABCD có AB = 4cm, BC = 20 cm, CD = 25 cm, DA = 8cm, đường chéo BD = 10cm.
Bài 58 trang 92 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), vẽ các đường cao BH, CK (H.66).
Bài 59 trang 92 sgk Toán 8 tập 2, Hình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC...
Hình thang ABCD (AB//CD) có AC và BD cắt nhau tại O, AD và BC cắt nhau tại K. Chứng minh rằng OK đi qua trung điểm của các cạnh AB và CD.
Bài 57 trang 92 sgk Toán 8 tập 2, Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD,...
Cho tam giác ABC (AB < AC). Vẽ đường cao AH, đường phân giác AD, đường trung tuyến AM. Có nhận xét gì về vị trí của ba điểm H, D, M.
Bài 56 trang 92 môn Toán 8 tập 2, Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp...
Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau:
Quảng cáo


Câu 60 trang 98 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng các đoạn thẳng FM, MN, NE bằng
Tam giác ABC có hai trung tuyến AK và CL cắt nhau tại O. Từ một điểm P bất kì trên cạnh AC, vẽ các đường thẳng PE song song với AK, PF song song với CL (E thuộc BC, F thuộ
Câu 55 trang 98 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2: Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy...
Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H. Chứng minh rằng AH.DH = BH.EH = CH.FH
Câu 56 trang 98 SBT Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng AK và CM là các trung tuyến của tam giác
Hai điểm M và K thứ tự nằm trên cạnh AB và BC của tam giác ABC; hai đoạn thẳng AK và CM cắt nhau tại điểm P. Biết rằng AP = 2 PK và CP = 2PM.
Câu 57 trang 98 Sách bài tập Toán 8 tập 2: Chứng minh rằng tam giác MAN đồng dạng với tam giác
Cho hình bình hành ABCD. Từ A kẻ AM vuông góc với BC, AN vuông góc với CD(M thuộc BC và N thuộc CD). Chứng minh rằng tam giác MAN đồng dạng với tam giác ABC.

Bài học trong chương trình Toán 8

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...