Trang chủ Lớp 10 SBT Toán 10 Nâng cao Bài 1 trang 5 SBT Hình 10 nâng cao: Có. Đó là...

Bài 1 trang 5 SBT Hình 10 nâng cao: Có. Đó là véc tơ không....

Bài 1 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao. Giải. Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ

Cho hai vec tơ  không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Có hay không một vec tơ cùng phương với hai vec tơ đó?

Có. Đó là véc tơ không.