Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.13 trang 23 SBT môn Toán Hình học 10: Cho tam...

Bài 1.13 trang 23 SBT môn Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM....

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.. Bài 1.13 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 2: Tổng và hiệu của hai vec tơ

Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho AE = EF= FC; BE cắt AM tại N. Chứng minh \(\overrightarrow {NA} \) và \(\overrightarrow {NM} \) là hai vec tơ đối nhau.

Gợi ý làm bài

Quảng cáo
Đang tải...

(h. 1.41)

FM // BE vì FM là đường trung bình của tam giác CEB.

Ta có EA = EF . Vậy EN là đường trung bình của tam giác AFM. Vậy $\(\overrightarrow {NA}  =  – \overrightarrow {NM} \)