Trang chủ Lớp 10 SBT Toán lớp 10 Bài 1.41 trang 44 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho...

Bài 1.41 trang 44 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho bốn điểm...

Cho bốn điểm . Bài 1.41 trang 44 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Cho bốn điểm \(A( – 2; – 3),B(3;7),C(0;3),D( – 4; – 5)\).

Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với nhau.

Quảng cáo
Đang tải...

Gợi ý làm bài

\(\overrightarrow {AB}  = (5;10),\overrightarrow {CD}  = ( – 4; – 8)\). Ta có: \(\overrightarrow {CD}  =  – {4 \over 5}\overrightarrow {AB} \), vậy hai đường thẳng AB và CD song song hoặc trùng nhau.

Ta có \(\overrightarrow {AC}  = (2;6)\) và \(\overrightarrow {AB} \) không trùng phương vì \({5 \over 2} \ne {{10} \over 6}\)

Vậy AB // CD