Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.36 trang 26 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một quả...

Bài 2.36 trang 26 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một quả cầu nhỏ buộc vào một đầu dây treo vào trần của một toa tàu kín. Người ở trong toa tàu thấy ...

Bài 2.36 trang 26 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. A.Tàu chuyển động về phía nào.. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một quả cầu nhỏ buộc vào một đầu dây treo vào trần của một toa tàu kín. Người ở trong toa tàu thấy : ở trạng thái cân bằng, dây treo nghiêng so với phương thẳng đứng ( Hình 2.12). Dựa vào chiều lệch của dây treo, ta biết được điều gì sau đây?

A.Tàu chuyển động về phía nào.

B.Tàu chuyển động nhanh dần đều hay chậm dần.

Quảng cáo

C.Tàu chuyển động nhanh hay chậm.

D.Gia tốc của tàu hướng về phía nào.

 

Lực quán tính làm cho dây lệch sang bên phải, chứng tỏ gia tốc của tàu hướng sang bên trái. Với gia tốc hướng sang trái, có thể là tàu chuyển động nhanh dần về bên trái hoặc chậm dần về bên phải, nhưng ta không biết được đích xác là trường hợp nào đã xảy ra. Vì vậy A, B đều sai. Độ nghiêng của dây cũng không liên quan gì tới vận tốc. Vậy C cũng sai, chỉ có D là đúng.

Quảng cáo