Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.40 trang 27 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Dưới tác...

Bài 2.40 trang 27 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Dưới tác dụng của mỗi lực có độ lớn không đổi, một vật có thể chuyển động đều được không ?...

Bài 2.40 trang 27 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Có thể. Chẳng hạn một vật có thể chuyển động tròn đều dưới tác dụng của một lực hướng tâm có độ lớn không đổi.. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Dưới tác dụng của mỗi lực có độ lớn không đổi, một vật có thể chuyển động đều được không ?

Có thể. Chẳng hạn một vật có thể chuyển động tròn đều dưới tác dụng của một lực hướng tâm có độ lớn không đổi.

Quảng cáo