Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 2.41 trang 27 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.Vật...

Bài 2.41 trang 27 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.Vật chuyển động đều do quán tính ....

Bài 2.41 trang 27 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. B đúng.. CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Một vật nhỏ đặt trên một máng nghiêng MN khá dài hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc \(\alpha  = {20^0}\). Hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và máng nghiêng đều có giá trị là \(\mu  = 0,2\).

Ta truyền cho vật một vận tốc ban đầu v0 như trên Hình 2.14. Trong các câu sau đây, câu nào là đúng ?

A.Vật chuyển động đều do quán tính .

B.Vật chuyển động chậm dần đều lên phía trên N đến một độ cao nhất định rồi chuyển động nhanh dần đều về phía M.

Quảng cáo

C.Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N đến một độ cao nhất định rồi dừng lại.

D.Có thể xảy ra một trong các khả năng trên đây, tùy thuộc vào độ lớn của v0.

 

B đúng.

Vật chuyển động chậm dần đều lên phía N, tới một độ cao nhất định thì đạt tới vận tốc v =0. Vì \(\tan \alpha  > {\mu _n}\)  nên vật sẽ chuyển động nhanh dần đều xuống phía M.

Quảng cáo