Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.20 trang 49 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một...

Bài 4.20 trang 49 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72 km/h. Công suất của động cơ là P = 60Kw....

Bài 4.20 trang 49 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. b)Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d = 6km.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một ô tô chạy trên đường nằm ngang với vận tốc 72 km/h. Công suất của động cơ là P = 60Kw.

a)Tìm lực phát động của động cơ.

Quảng cáo

b)Tính công của lực phát động khi ô tô chạy được quãng đường d = 6km.

a)

\(\eqalign{
& P = F.v \cr
& \Rightarrow F = {P \over v} = {{60000} \over {20}} = 3000\left( N \right) \cr} \).

b) \(A = F.s = 3000.6000 = 180000000\left( J \right)\)

Quảng cáo