Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.23 trang 49 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG IV:...

Bài 4.23 trang 49 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN...

Bài 4.23 trang 49 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. a) Tìm công của trọng lực thực hiện trong hai động tác cử tạ nói trên.. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một vận động viên cử tạ trong khi thi đấu đã nâng một tạ có khối lượng m=230kg. Ở động tác thứ nhất, người đó nâng tạ lên vai làm trọng tâm của tạ chuyển động từ độ cao h1=30 cm lên độ cao h2=1,4m ( so với mặt đất ) trong thời gian \(t = 1,2s\). Ở động tác tiếp theo, tạ được nâng bỏng lên độ cao h3=1,8m trong thời gian \(t’ = 2s.\)

a) Tìm công của trọng lực thực hiện trong hai động tác cử tạ nói trên.

b) Công suất của lực cơ bắp mà vận động viên đã sản ra trong từng giai đoạn cử tạ là bao nhiêu ?

Quảng cáo

a) Công của trọng lực  :

\(\eqalign{  & {A_{12}} = mg({h_1} – {h_2}) = 230.9,8.(0,3 – 1,4) =  – 2479,4J  \cr  & {A_{23}} = mg({h_2} – {h_3}) = 230.9,8.(1,4 – 1,8) =  – 901,6J  \cr  &  \cr} \)

b) Công suất của lực cơ bắp (công dương) :

– Giai đoạn 1 : \({P_{12}} = \dfrac{{2479,4}}{{1,2}} = 2066{\text{W}}.\)

– Giai đoạn 1 : \({P_{23}} = \frac{{901,6}}{2} = 450,8{\text{W}}.\)

Quảng cáo