Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.26 trang 50 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.n...

Bài 4.26 trang 50 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: A.n lần...

Bài 4.26 trang 50 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. \(A = \dfrac{{m{v^2}}}{2} \Rightarrow v = \sqrt {\dfrac{{2A}}{m}} \). CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Tác dụng một lực F không đổi làm một vật dịch chuyển được một độ dời s từ trạng thái nghỉ đến lúc đạt vận tốc v. Nếu tăng lực tác dụng lên n lần thì với cùng độ dời s, vận tốc của vật đã tăng thêm bao nhiêu ?

A.n lần

B.n2 lần.

C.\(\sqrt n \) lần.

Quảng cáo

D.2n lần.

Chọn đáp C.

\(A = \dfrac{{m{v^2}}}{2} \Rightarrow v = \sqrt {\dfrac{{2A}}{m}} \)

Vì \(A=Fs\) nên tăng F lên n lần thì A cũng tăng lên n lần.

Ta có:

\(\begin{gathered}
F’ = nF \Rightarrow A’ = F’.s = nF.s = nA \hfill \\
\Rightarrow v’ = \sqrt {\frac{{2A’}}{m}} = \sqrt {\frac{{2.nA}}{m}} = \sqrt n .v \hfill \\
\end{gathered} \)

Quảng cáo