Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.32 trang 51 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một...

Bài 4.32 trang 51 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Một người đi lên gác cao theo các bậc thang....

Bài 4.32 trang 51 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Câu nào sau đây là đúng ?

Một người đi lên gác cao theo các bậc thang.

A.Thế năng trọng trường của người ( hoặc thế năng của hệ người – Trái Đất ) đã tăng.

Quảng cáo

B.Thế năng trọng tường không đổi vì người đã cung cấp một công để thắng công của trọng lực.

C.Để tính độ biến thiên của thế năng trọng trường, bắt buộc phải lấy mức không của thế năng ở mặt đất.

D.Nếu mức không của thế năng được chọn ở tầng cao nhất thì khi người càng lên cao, thế năng trọng trường sẽ giảm dần đến cực tiểu và bằng không.

Chọn đáp án A.

Quảng cáo