Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.44 trang 53 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một con...

Bài 4.44 trang 53 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.11). Chim bắt đầu vỗ ...

Bài 4.44 trang 53 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một con chim có khối lượng 52 g đậu trên một cái giá treo khối lượng 150 g (Hình 4.11). Chim bắt đầu vỗ cánh bay ngang với vận tốc 2 m/s. Hỏi giá treo chuyển động như thế nào và được nâng thêm một độ cao bao nhiêu so với vị trí ban đầu ? Lấy g=10 m/s2.

Quảng cáo

 

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng để tìm vận tốc của giá treo ( có hướng ngược với hướng bay của con chim ). Áp dụng tiếp định luật bảo toàn cơ năng, động năng chuyển thành thế năng, từ đó suy ra độ cao mà giá treo được nâng lên : h=2,4 cm.

Quảng cáo