Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 4.58 trang 56 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 4.58 trang 56 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có...

Bài 4.58 trang 56 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Vận tốc của búa khi chạm cọc : \(v = \sqrt {2gh} \). Áp dụng định luật bảo toàn  động lượng với va chạm mềm :. CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Một búa máy có khối lượng M = 400kg thả tự do từ độ cao 5m xuống, đóng vào một cọc có khối lượng m=100kg trên mặt đất làm cọc lún sâu xuống đất 5 cm. Tìm lực cản của đất (được coi là không đổi ).

Vận tốc của búa khi chạm cọc : \(v = \sqrt {2gh} \). Áp dụng định luật bảo toàn  động lượng với va chạm mềm :

Quảng cáo

\(mv = (M + m)V\), suy ra \(V = {{m\sqrt {2gh} } \over {M + m}}(1)\)

Công của lực cản của đất bằng độ giảm cơ năng của hệ búa-cọc :

\(\left| {Fs} \right| = \Delta {\rm{W}} = {{\left( {M + m} \right){V^2}} \over 2} + (M + m)gs(2)\)

Thay thế (1) vào (2) và biến đổi, sẽ được :

\(\left| F \right| = {{{m^2}gh} \over {(M + m)s}} + (M + m)g\)

Thay số, ta được : \(\left| F \right| = 318500N.\)

Quảng cáo