Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.13 trang 61 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :...

Bài 5.13 trang 61 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :  ...

Bài 5.13 trang 61 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Độ chênh hai mức thủy ngân ở hai nhánh bằng áp suất động , ta có :. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Ống pi-tô dùng để xác định vận tốc của dòng không khí bằng cách đo độ chênh giữa áp suất toàn phần và áp suất tĩnh của dòng không khí (Hình 5.2).Nếu ống chữ U chứa thủy ngân ( khối lượng riêng 13,6.103kg/m3) có độ chênh giữa ai cột là \(\Delta h = 5cm,\) hãy tính vận tốc dòng  không khí ( khối lượng riêng của không khí bằng 1,25kg/m3).

Quảng cáo

 

Độ chênh hai mức thủy ngân ở hai nhánh bằng áp suất động , ta có :

\(\eqalign{  & {1 \over 2}\rho {v^2} = {\rho _{Hg}}gh  \cr  & v = \sqrt {{{2{\rho _{Hg}}gh} \over \rho }} \cr&\; = \sqrt {{{2.13,{{6.10}^3}.9,8.0,05} \over {1,25}}}  = 103m/s \cr} \)

Quảng cáo