Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 5.16 trang 62 SBT Vật Lý 10 nâng cao : CHƯƠNG...

Bài 5.16 trang 62 SBT Vật Lý 10 nâng cao : CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU...

Bài 5.16 trang 62 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . Giải:. CHƯƠNG V: CƠ HỌC CHẤT LƯU

Một ống Pi-tô trên máy bay đang bay ở tầm cao , đo được độ chênh áp suất giữa hai nhánh là 180Pa .Hỏi vận tốc máy bay lúc đó bằng bao nhiêu ? Cho biết khối lượng riêng của khí quyển ở độ cao đó là 0,013kg/m3.

\(\eqalign{  & v = \sqrt {{{2\Delta p} \over {{p_{KK}}}}}  = \sqrt {{{2.180} \over {0,031}}}  = 107,76m/s  \cr  & v \approx 388km/h. \cr} \)

Quảng cáo