Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.1 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao...

Bài 6.1 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao : Đầu tiên muối hòa tan trong nước . Mật độ phân tử mối ở chỗ thả hạt muối cao hơn chỗ...

Bài 6.1 trang 67 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Thả một hạt muối ăn vào một bình nước , sau một thời gian các phân tử muối phân bố đều trong toàn thể tích nước . Hãy giải thích hiện tượng .

Đầu tiên muối hòa tan trong nước . Mật độ phân tử mối ở chỗ thả hạt muối cao hơn chỗ khác nên phân tử muối khuếch tán đến nơi có mật độ phân tử muối thấp hơn , cho đến khi mật độ phân tử muối mọi chỗ như nhau .

Quảng cáo