Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.10 trang 68 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao :...

Bài 6.10 trang 68 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao : Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 chứa trong một xilanh có pít-tông đóng kín, diện tích của...

Bài 6.10 trang 68 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Một lượng không khí có thể tích 240 cm3 chứa trong một xilanh có pít-tông đóng kín, diện tích của pít-tông là 24cm(Hình 6.1) . Áp suất của không khí tromg xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa . Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít-tông sang trái 2cm ? Sang phải 2cm ? Bỏ qua ma sát giữa pít-tông và thành xilanh. Coi quá trình xảy ra là đẳng nhiệt .

Quảng cáo

 

Cần lực 60N ;40N.

Vì hai bên pít-tông đều có khí nên ta chỉ tính lực gây ra bởi sự chênh lệch áp suất . Lực dịch chuyển pít-tông được suy ra từ sự chênh lệch áp lực của khí ở hai bên pít-tông ứng với vị trí cuối cùng của pit-tông trong mỗi trường hợp . Sở dĩ ta phải tính đối với vị trí cuối của pít-tông là vì sự chênh lệch áp lực tăng dần .

Quảng cáo